Retningslinjer i FGH Badminton

Kære alle fjervenner der ikke ser deres mail… 😊Først og fremmest vil vi gerne takke jer alle for den forståelse I har vist i denne svære og på alle måder udfordrende tid. Vi har i bestyrelsen valgt at lukke vores seniorafdeling, samt motionisttiderne fra mandag d. 26. oktober frem til søndag d. 22. november, især med baggrund i det skærpede forsamlingsforbud på 10. Holdturneringen for senior og veteran er ligeledes suspenderet i perioden 26. oktober til 22. november.Ungdom i FGH Badminton fortsætter som tidligere, både træning og holdturnering. Alle der kommer i hallen skal anvende mundbind fra indgangen og til hallen/omklædningsrum. Børnene skal sættes af og hentes ved indgangen til hallen, har du som forældre brug for at tale med trænere kan du følge dit barn ind. Når dit ærinde er færdig, bedes du forlade hallen igen. De foreløbige retningslinjer fra Badminton Danmark. Se vedhæftet link.Vi vil i bestyrelsen forsat arbejde på at finde en langsigtet løsning, der skal sikre at vi alle kan komme i hallen igen med overholdelse af gældende retningslinjer.På bestyrelsens vegneMed venlig hilsenRené Larsen FGH Badminton


                                                                                                                                          

Gelsted Gymnastik og Idrætsforening - Ejby Idrætsklub - Fjelsted/Harndrup Idrætsforening - Husby/Tannerup gymnastikforening

Følg vores alles fællesskab på Facebook.

FGH-FJER